Trang Chủ > Phụng Vụ > Lời Nguyện Chung

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C

Anh chị em thân mến,

Đức Kitô chỉ cho chúng ta mục tiêu tối hậu của cuộc đời là được sống đời đời, và cho thấy hạnh phúc hay khổ đau đời sau tùy thuộc những gì chúng ta thực hiện tại thế. Chúng ta xin Chúa soi sáng để biết phân định giá trị thực giả cho đời mình:

1.             Chúa dựng nên con người không chỉ cho cuộc sống chóng qua tại thế, mà còn cho cuộc sống cao cả, trường tồn. Xin cho các linh mục luôn khôn ngoan khơi sáng cùng đích Nước Trời nơi lòng các tín hữu, để niềm hy vọng này thúc đẩy họ sống yêu thương và đạo đức.

2.      Hiệp ý cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, xin cho các gia đình, nhờ đời sống cầu nguyện và yêu thương, ngày càng trở nên “những trường đào tạo nhân bản” rõ nét hơn.

3.      “Anh em hãy lột bỏ con người cũ cùng các việc làm của nó”. Xin cho các tù nhân khi được đoàn tụ với gia đình quyết tâm sống đời lương thiện, để tìm lại cho đời mình phẩm giá cao cả mà Chúa đã ban, và đem bình an đến cho người thân. 

4.      “Chẳng phải sung túc mà đời sống được bảo đảm đâu”. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta can đảm sống theo luật Chúa, luôn vượt thắng lòng ham mê của cải, quảng đại chia sẻ với tha nhân, để làm giàu cho mình kho báu đời đời.

Lạy Chúa, Chúa chính là hạnh phúc và gia nghiệp đời đời của chúng con, xin đừng để cho bất cứ thụ tạo nào làm chúng con xa lìa Chúa, nhưng cho chúng con biết sử dụng chúng để gắn bó và yêu mến Chúa nhiều hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.Các bài viết mới hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C

Các bài viết cũ hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TIN HỮU CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM C - LỄ CHÚA BA NGÔI
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT HIỆN XUỐNG NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI