Trang Chủ > Phụng Vụ > Lời Nguyện Chung

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM C

 Anh chị em thân mến,

Đức Kitô, vị ngôn sứ tối hậu, đã đem lửa tình yêu vào thế gian và những ước mong lửa ấy bừng cháy lên trong mỗi tâm hồn. Chúng ta hãy xin Chúa thắp sáng lửa tình yêu trong lòng chúng ta bằng những lời nguyện thiết tha:

1.      Chúa nói: “Thầy mong muốn biết bao cho lửa ấy cháy lên”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh biết đắm mình trong cầu nguyện, để lòng được bừng cháy ngọn lửa mến Chúa, hầu có thể thắp sáng lửa tình yêu ấy nơi tâm hồn các tín hữu.

2.      “Hãy trút bỏ tội lỗi bao quanh chúng ta”. Xin cho các tông đồ giáo dân cương quyết từ bỏ những ước muốn xấu, siêng năng cầu nguyện và sống đời hoàn thiện, để mọi công việc họ làm đều tôn vinh Chúa và mang nhiều lợi ích cho các linh hồn.

3.      Chúa nói: “Thầy phải chịu một phép rửa”. Xin cho mọi Kitô hữu, nhất là những anh chị em đang chịu khổ đau, bệnh tật, biết kết hợp khổ đau đời mình vào hy lễ Thập giá Chúa Giêsu, để cầu xin ơn cứu độ cho mình và cho toàn thể nhân loại.

4.      Chúng ta hãy nhìn thẳng vào Đức Kitô”. Xin cho mắt tâm hồn chúng ta luôn ngước nhìn lên Chúa Giêsu, và múc lấy sức mạnh ơn thánh, mà can đảm thưa “vâng” với thánh ý Thiên Chúa, để ngày càng được kết hợp mật thiết với Chúa hơn.

Lạy Chúa là Cha toàn năng, xin cất khỏi chúng con những gì làm chúng con xa Chúa; xin ban cho chúng con những gì đưa chúng con đến với Chúa; xin giúp chúng con ra khỏi chính mình để hoàn toàn sống cho Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.Các bài viết mới hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C

Các bài viết cũ hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TIN HỮU CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM C - LỄ CHÚA BA NGÔI
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT HIỆN XUỐNG NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM C