Trang Chủ > Phụng Vụ > Lời Nguyện Chung

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C

 

Anh chị em thân mến,

Đức Kitô đến để thiết lập Nước Chúa cho muôn dân, nhưng chỉ những ai tin Chúa và chấp nhận đi vào đường hẹp mới có thể đến được Nước Trời. Chúng ta xin Chúa ban thêm đức tin, sự khôn ngoan và lòng quả cảm cho chúng ta:

1.      Chúa nói: “Họ sẽ đến và được thấy vinh quang của Ta”. Xin cho những người sống đời thánh hiến luôn tin tưởng vào “triều thiên vinh hiển không bao giờ hư nát” mà Thiên Chúa hứa ban, để trung thành theo Chúa với niềm vui và lòng mến sắt son.

2.      “Người chịu rèn luyện sẽ gặt hái hoa trái là bình an và sự công chính”. Xin cho các sinh viên - học sinh Công giáo vừa biết chăm chỉ học hành, vừa biết rèn luyện nhân đức, để trở nên những Kitô hữu đạo đức và những công dân hữu ích.

3.      “Anh em hãy kiên trì để Thiên Chúa sửa dạy”. Xin cho những người con đang sống hoang đàng biết đón nhận tình yêu và sự sửa dạy của cha mẹ, can đảm sửa đổi và hoàn thiện bản thân, để đem lại hạnh phúc cho mình và an vui cho gia đình.

4.      “Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào”. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta biết thắng vượt tội lỗi, can đảm sống trong sạch, tiết độ và yêu thương, để nên công chính và đạt được phần thưởng đời đời Chúa hứa cho những ai yêu mến Người.

Lạy Chúa, cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối luôn diễn ra trên thế giới và trong lòng chúng con. Xin cho chúng con đừng lo nguyền rủa bóng tối, nhưng biết thắp lên ngọn lửa chân lý, tình yêu và hy vọng, để thế giới được ngập tràn ánh sáng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con

Các bài viết mới hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C

Các bài viết cũ hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TIN HỮU CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM C - LỄ CHÚA BA NGÔI
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT HIỆN XUỐNG NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN NĂM C