Trang Chủ > Phụng Vụ > Lời Nguyện Chung

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C

Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu đòi chúng ta -những môn đệ của Chúa- phải từ bỏ tất cả để chọn Chúa là gia nghiệp đời đời, từ bỏ những gì là tầm thường để được Chúa ban những điều thật lớn lao. Tin vào tình yêu Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin:

1.      Chúa nói: “Ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh dám chấp nhận mọi hy sinh, khổ đau vì Chúa và vì các linh hồn, để ngày càng nên giống Chúa và nên máng chuyển ơn cứu độ cho nhiều người.

2.      Toàn quốc vừa Khai giảng Năm Học Mới. Xin cho các thầy cô vừa giỏi chuyên môn, vừa giàu đức độ, để các học sinh - sinh viên được hưởng một nền giáo dục toàn diện, mà trở nên những công dân lương thiện, biết sống nhân ái và quên mình vì ích chung

3.      Thân xác hư nát làm cho linh hồn ra nặng nề”. Xin cho các tiểu thương và doanh nhân Công giáo dám để Chúa dự phần vào đời mình, can đảm sống và làm việc dưới ánh sáng đức tin, vì tin tưởng vào tình yêu, quyền năng và phần thưởng Chúa hứa ban.

4.      “Những ai sống đẹp lòng Chúa, thì được ơn cứu độ nhờ sự khôn ngoan”. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta can đảm sống theo lề luật và thánh ý Chúa, tin tưởng bước theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa mà đạt tới hạnh phúc đời đời.

Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con vác thập giá mình hằng ngày mà bước theo Con Chúa. Xin cho niềm hy vọng Nước Trời luôn bừng cháy trong tâm hồn chúng con, thúc đẩy chúng con chấp nhận mọi hy sinh mà đạt tới sự sống đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 


Các bài viết mới hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C

Các bài viết cũ hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TIN HỮU CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM C - LỄ CHÚA BA NGÔI