Trang Chủ > Phụng Vụ > Lời Nguyện Chung

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C

Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa giàu lòng thương xót luôn khao khát thứ tha cho những ai có tội thực lòng ăn năn. Tin tưởng vào lòng xót thương hải hà của Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin:

1. “Đức Kitô đến thế gian để cứu độ những người tội lỗi”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh đầy lòng mến Chúa – yêu người, nhiệt tâm rao giảng Lời Chúa và sốt sắng cử hành các Bí tích, để nhiều người được vui hưởng lòng thương xót của Chúa.

2.Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải”. Xin cho các Kitô hữu biết tìm đến với những anh chị em xa rời Chúa, lìa bỏ cộng đoàn, để nhờ cảm nhận được Chúa vẫn yêu họ qua tấm lòng của các tín hữu, mà họ trở về với gia đình Hội Thánh. 

3. Sự thiện hay tội lỗi đều bắt đầu từ lòng người. Xin cho anh chị em đang bị trói buộc bởi sự dữ biết tin tưởng đón Chúa vào đời mình, để được giải thoát khỏi mọi dục vọng trần gian, biến đổi lòng mình rập theo tâm tư của Chúa Giêsu, hầu cuộc đời trổ sinh hoa trái cứu độ.  

4. Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi”. Xin cho cộng đoàn chúng ta cảm nếm sâu xa lòng Chúa xót thương, để nhận ra thân phận tội lỗi - hư vô của mình, quyết tâm bước đi trong ánh mắt yêu thương của Chúa, để cuộc đời chan chứa niềm vui.

Lạy Chúa, Chúa chê ghét tội nhưng yêu thương kẻ có tội. Xin cho chúng con biết nhìn nhận thân phận hư vô - tội lỗi của chúng con mà tựa nương nơi lòng thương xót của Chúa để được thứ tha và chữa lành, hầu cũng biết đối xử với tha nhân bằng cả tấm lòng xót thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.Các bài viết mới hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C

Các bài viết cũ hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TIN HỮU CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM C