Trang Chủ > Phụng Vụ > Lời Nguyện Chung

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C

 Anh chị em thân mến,

Tiền bạc là quà tặng Chúa ban để chúng ta xây dựng cuộc sống tại thế và xây đắp hạnh phúc Nước Trời. Xin Chúa ban cho chúng ta ơn khôn ngoan, để biết sử dụng tiền bạc theo thánh ý Chúa mà đạt tới hạnh phúc đời đời. Chúng ta cùng cầu xin:

1. “Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý”. Xin cho những người đảm nhận sứ mạng giáo dục đức tin luôn trung thành với Lời Chúa và huấn lệnh của Hội Thánh, để dẫn dắt dân Chúa tiến bước trên đường chân lý mà đạt tới sự sống đời đời.

2. “Hãy cầu nguyện mọi nơi, hãy giơ lên đôi tay thanh sạch”. Xin cho quý chức Ban hành giáo và các tông đồ giáo dân luôn sống đạo đức, hiệp nhất và khiêm hạ phục vụ vô vị lợi, để họ luôn được Chúa chúc phúc và ban thưởng Nước Trời.

3. Giữ trái tim thanh thoát đối với tiền bạc là việc làm cần thiết đối với người theo Chúa. Xin cho những người sống đời thánh hiến biết hoàn toàn cậy dựa Chúa mà vượt thắng cám dỗ về tiền bạc, để sống đời giản dị, khó nghèo mà làm chứng cho Nước Trời.

4. Chúa nói: “Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được”. Xin cho cộng đoàn phụng vụ chúng ta vượt thắng lòng ham mê tiền bạc, để can đảm sống công bình, liêm chính, mà tỏ rõ mình là môn đệ của Đức Kitô.

Lạy Chúa, giữa cuộc đời đầy cám dỗ và cạm bẫy, xin giúp chúng con luôn xác tín rằng chỉ mình Chúa là hạnh phúc đích thực của chúng con. Xin dạy chúng con biết dùng của cải đời này phù hợp với thánh ý Chúa, để làm giàu kho báu đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.  


Các bài viết mới hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C

Các bài viết cũ hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM C