Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 22

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên

LÀM CHỦ NGÀY SABÁT

T7T22.jpg

LỜI CHÚA: Lc 6, 1-5

Trong một ngày Sabbat, khi Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, thì các môn đệ bứt bông lúa miến, vò xát trong tay, rồi ăn. Có mấy người biệt phái nói với các ông rằng: "Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat?" Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Các ông chưa đọc điều Ðavit đã làm khi ông và các người tuỳ tùng bị đói sao? Ngài đã vào đền thờ Thiên Chúa, lấy bánh dâng hiến mà ăn và cho các người bạn tuỳ tùng ăn, bánh đó họ không được phép ăn, nhưng chỉ dành cho các trưởng tế mà thôi". Và Người bảo họ rằng: "Con Người làm chủ cả ngày Sabbat".

SUY NIỆM

Chi tiết bt lúa chín giúp ta biết câu chuyn hôm nay gia Chúa Giêsu và bit phái xy ra vào đầu mùa h (cui tháng tư). Đây là đầu mùa h th hai trong s v công khai ca Chúa Giêsu, lúc các đụng độ gia Ngài và đối th đã đến mc căng thng, mt va chm nh có th thành c làm bùng n lòng ghen tc ca đối th đến mc h bàn định giết Ngài.

Ch đích ca nhng người Bit phái là cnh cáo vic nhóm Ngài vi phm lut Sabát: mt là đi qua đồng lúa, tc vi phm lut ch được đi 100 mét ngoài thành vào ngày Sabát; hai là bt lúa ri chà tru trong tay để ăn, mt vic tương đương vi viêc gt lúa, vy là vi phm lut cm làm việc xác. Đáp li, Chúa Giêsu đã đánh thng vào nguyên tc ca lut nói chung và lut Sabát nói riêng. Ngài đặt vn đề: có trường hp người ta được min gi lut vì mt lý do chính đáng. Ví d vua Đavit ăn bánh hiến trong đền thờ khi đang đói. Khi hưu l trùng vi mt đại l, các tư tế và các ph tá phc dch phi giết chiên cừu nhiu hơn, thế mà vn không b buc ti vi phm hưu l.

Chúa Giêsu đã đến trần gian để giải thoát con người chúng ta không chỉ khỏi tội lỗi, ma quỉ mà còn giải thoát khỏi những quan niệm lệch lạc về luân lý, về luật lệ, nói chung về hết mọi vấn đề. Hôm nay Chúa Giêsu giải quyết vấn đề giữ ngày Sabát. Trong việc giữ ngày Sabát, quan niệm Chúa Giêsu và biệt phái đã có nhiều dị bịêt. Biệt phái thủ cựu và hẹp hòi. Họ tỉ mỉ giữ luật, và nếu cần, họ sẵn sàng hy sinh giá trị con người cho một khía cạnh lề luật nào đó. Rõ ràng họ quá sai lầm trong việc đánh giá đâu là chính yếu và đâu là tùy phụ: lấy cái phụ làm cái chính, lấy cái chính làm cái phụ. Chúa Giêsu thì không như thế. Ngay từ đầu, Ngài đã quan niệm ngày Sabát được lập ra vì loài người, chứ đâu phải con người vì ngày Sabát.

Tại sao những người biệt phái có quan niệm lệch lạc như thế? Bởi vì họ đã không hiểu ý nghĩa sâu xa của ngày Sabát: ngày đó không phải là ngày để làm cho con người thêm vất vả, trái lại để giải thoát con người khỏi sự vất vả. Qua sự nghỉ ngơi ngày Sabát, con người nhận biết được uy quyền tuyệt đối của Thiên Chúa giải thoát con người ra khỏi sự nô lệ của sự vật và tiền bạc. Luật Sabát nhằm giữ gìn, bảo vệ một phần tự do trong cuộc sống con người. Luật tuân giữ ngày Sabát không thể lại đưa con người đến một hình thức nô lệ khác, tức là thi hành những điều luật quá tỉ mỉ và vô nhân đạo.

Chúa Giêsu muốn giải thoát chúng ta khỏi một thứ ý thức hệ vụ hình thức, chuộng cơ cấu, cứng nhắc làm tê liệt tình yêu đối với Chúa và lòng nhân ái đối với tha nhân. Chúng ta hãy học cách hành xử của Chúa Giêsu trong việc dung hòa sự tuân cứ lề luật với một quả tim biết yêu thương nhậy bén.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến chính là để giải phóng con người chúng con khỏi những lầm lạc, khỏi ách nặng nề của lề luật do biệt phái luật sĩ tạo ra và đưa chúng con vào sống tình con thảo với Thiên Chúa là Cha. Xin Chúa giúp chúng con hết lòng tin cậy nơi Chúa và yêu mến Chúa trên hết mọi sự.Amen.

Lm.J.P


Các bài viết mới hơn


Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên- MM TÂN, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên- Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên-Lm. JB. Trường Sơn.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên- Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXII Thường Niên- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm C- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm C- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên - Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên- Nt. Maria Phương Trâm, OP.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên-Lm. Nguyễn Cao Siêu, SJ