Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 19

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên Năm B

 CHÚA TỰ NỘP MÌNH VÀ NỘP THUẾ

thu 2t17tn.png

LỜI CHÚA: Mt 17, 21-26

Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu còn đang ở Galilêa, thì Chúa Giêsu bảo các ông rằng: "Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết người, nhưng ngày thứ ba, Người sẽ sống lại". Các môn đệ rất đỗi buồn phiền.

Khi các ngài đến Capharnaum, thì những người thu thế đền thờ đến gặp Phêrô và hỏi rằng: "Thầy các ông không nộp thuế "đền thờ' sao?" Ông nói: "Có chớ".

Khi ông về đến nhà, Chúa Giêsu hỏi đón trước rằng: "Simon, con nghĩ sao? Vua chúa trần gian thu thuế má hạng người nào? Ðòi con cái mình hay người ngoài?" Ông thưa rằng: "Ðòi người ngoài". Chúa Giêsu bảo ông rằng: "Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để chúng ta không làm cho họ vấp phạm, con hãy ra biển thả câu: con cá nào câu lên trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, sẽ thấy một đồng tiền, con hãy lấy tiền đó mà nộp cho họ, trả phần Thầy và phần con".

SUY NIỆM

Bài Tin Mừng hôm nay có hai điểm nổi bật: 1/ Ðức Giêsu tiên báo lần thứ hai về việc Chúa nộp mình chịu nạn chịu chết và sống lại. 2/Vấn đề nộp thuế cho Đền thờ.

1.Nộp mình

"Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết người, nhưng ngày thứ ba, Người sẽ sống lại".

Chúa Giêsu “bị nộp” vào tay Giuđa, kẻ phản bội, các giới chức Do Thái, quan Philatô,….Họ sẽ giết Ngài, loại trừ Ngài.

Chúa Giêsu “bị nộp” nói lên một kế hoạch nằm trong ý định nhiệm mầu của Chúa Cha. Ngài trở thành “người tôi tớ” khiêm hạ, đau khổ và chịu chết. Ngài tự nguyện và hiến thân mình để chuộc tội cho loài người. Ngài chấp tất cả mọi khổ đau, nhục nhã vì Ngài quá yêu thương chúng ta và muốn cứu độ chúng ta. Chỉ khi nào Ngài hoàn tất chương trình cứu độ Chúa Cha trao phó, Ngài mới tiến tới vinh quang phục sinh.

Suy niệm về mầu nhiệm thập giá của Chúa Giêsu, thánh Thánh Phanxicô Atxidi cũng nhắc nhở chúng ta: “Không phải quỷ dữ đã đóng đinh Người trên cây thập giá. Chính bạn cùng với chúng đã đóng đinh Người trên thập giá; và còn đang đóng đinh Người nữa khi bạn thích thú trong thói xấu và tội lỗi”.

Chúa Giêsu đã chịu chết và sống lại để chu toàn sứ mạng Chúa Cha trao phó cho Ngài. Chúa dạy chúng con nhận biết tình yêu cứu độ của Chúa, nhờ đó chúng con được tẩy xóa tội lỗi và được làm con cái của Chúa. Chúa thúc giục chúng con can đảm, dấn thân và loan báo mầu nhiệm này cho thế giới.

2.Nộp thuế

Con hãy lấy tiền mà nộp cho họ, trả phần Thầy và phần con".

Chúa Giêsu chính là Con Thiên Chúa, là chủ đền thờ. Lẽ ra Chúa Giêsu không phải nộp thuế cho đền thờ. Nhưng qua mầu nhiệm Nhập Thể, Ngài đã chia sẻ trọn vẹn kiếp người với chúng ta. Ngài biết mình phải làm gì cho thế gian, và đó là luật công bằng, nên Ngài nhắc nhở các môn đệ phải lo nộp thuế để khỏi vấp phạm và vi phạm luật lệ.

Việc nộp thuế, chứng tỏ Chúa Giêsu chu toàn lề luật, sống khiêm nhường như mọi người Do Thái bình thường. Ngài đã sống và làm gương cho chúng ta biết sống tốt đạo đẹp đời.

Chúa dạy chúng ta phải tham gia xây dựng công ích trong xã hội, với tư cách là người công dân của xã hội trần thế, bằng cách này: một là tôn trọng các luật công bằng; hai là chu toàn các trách nhiệm cá nhân trong xã hội; ba là tham gia vào đời sống cộng đồng. 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian để làm gương cho chúng con biết chu toàn bổn phận đối với xã hội trần thế. Xin Chúa cho chúng con biết tham gia và xây dựng quê hương đất nước của chúng con, bằng tinh thần phục vụ, chia sẻ và chu toàn bổn phận của người công dân mà không quên góp phần vào những thiện ích chung của gia đình nhân loại. Chính khi chúng con biết chu toàn các bổn phận hằng ngày trong gia đình và xã hội, chúng con biết làm chứng cho Chúa, làm chứng cho Tin Mừng yêu thương của Chúa cho mọi người. Amen.

 Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang

 

 

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên- Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên- Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên- Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên-Lm.JB
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư tuần XIX Thường Niên Lễ Đức Mẹ Lên Trời-Lm. Anton Nguyễn Cao Siêu SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba tuần XIX Thường Niên- Lm. Anton Nguyễn Cao Siêu SJ

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIX Thường Niên Năm B-LM. ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIX Thường Niên Năm B- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN A: YÊU THƯƠNG, GIÁO DỤC TRẺ EM- Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên_Xuân Hạ, OMI
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên_Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên_Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIX_LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIX Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời_
     CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN A: TÍN THÁC VÀO QUYỀN NĂNG THIÊN CHÚA- Lm. Đan Vinh
     CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN A: THỬ THÁCH TRONG ĐỨC TIN- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí