Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 23

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên

LÀM ĐIỀU LÀNH HAY ĐIỀU DỮ

t2t23.jpg

LỜI CHÚA: Lc 6, 6-11

6Một ngày sa-bát khác, Đức Giê-su cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. 7Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người. 8Nhưng Người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay: “Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây!” Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. 9Đức Giê-su nói với họ: “Tôi xin hỏi các ông: ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt?” 10Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: “Anh giơ tay ra !” Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. 11Nhưng họ thì giận điên lên, và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-su không.

SUY NIỆM:

“Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ?” (Lc 6,9)

1. Chúa Giêsu đã làm cho các kinh sư và người Pharisêu giận điên lên vì họ không thể bắt lỗi Ngài dù họ đã chọn cách rình xem … để tìm được cớ tố cáo Người. Họ ghét Chúa. Họ ganh tị với Chúa.

Ganh thị dễ khiến người ta ra mù quáng và vô lý. Mù quáng nên không nhìn hết sự thật khách quan. Vô lý nên luôn suy diễn sự việc theo cái nhìn chủ quan. Ganh tị đẩy người ta vào hố sâu hằn học và tức giận, luôn tìm cách triệt hạ, tẩy chay người khác. Thậm chí, chuẩn mực giữa điều lành và điều dữ, họ chiếm luôn cho mình.

2. Hẳn vẫn còn đó, lại có khi ngay trong gia đình, xóm làng, giáo xứ, cộng đoàn tôi, bạn, anh chị và quí vị, cảnh trâu buộc ghét trâu ăn, ganh danh đua tiếng, gièm lực pha công, ....

Tôi có đang bị ai đó ganh tị ? Hay chính tôi đang cảm thấy ngứa mắt với ai đó ? Vì sao lại có tình trạng này?

Tôi cư xử thế nào với người ganh tị tôi ? Hoặc tôi đã làm gì để biểu lộ sự ngứa mắt tôi dành cho ai đó ?

Tôi thấy thế nào khi vẫn tiếp tục yêu thương và đón nhận người ganh ghét mình? Hoặc tôi nhận được gì khi tìm cách bắt lỗi người tôi không ưa?

3. Xin Chúa Giêsu giúp mỗi người chân thành đủ để nhận ra mình đang có chuyện; sáng suốt đủ để nhìn rõ chuyện mình thế nào; và khiêm tốn đủ để xin Chúa giúp ta tìm lại lối sống, suy nghĩ và mối tương quan như Chúa muốn.

Và chắc chắn, đức bác ái sẽ là tiêu chuẩn để ta nhận biết điều lành hay điều dữ, là ưu tiên hàng đầu khi thi hành lề luật. Nếu không, sẽ là thảm họa cho cuộc sống Kitô hữu và cho sứ vụ tác viên Tin Mừng của ta.

4. Lạy Thầy Giêsu, xin giúp con luôn chọn luật mới, luật bác ái Thầy đã dạy làm tiêu chuẩn hành động; đồng thời dựa trên luật ấy để xây dựng tương quan với anh chị em, với bạn đồng hành, đồng môn trong cuộc sống và sứ vụ của con. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P

Dòng Đa Minh Thánh Tâm

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIII Tnường Niên Lễ Suy Tôn Thánh Giá-Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIII Tnường Niên-MM TÂN, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niễm Lời Chúa Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm B- Lm.Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niễm Lời Chúa Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm B- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên- Lm Giuse Hồng Phước.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên Lễ Suy Tôn Thánh Giá - Lm. Nguyễn Cao Siêu SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên-Lm. Nguyễn Cao Siêu SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên-Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên- Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng Dòng Đa Minh Thánh Tâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên- Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXIII Thường Niên Năm B- LM ĐAN VINH - HHTM
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B