Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 18

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên

KHẮC GHI VÀO TÂM KHẢM

t5t18tn.jpg

LỜI CHÚA: Mt 16, 13-23

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?" Các ông thưa: "Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó". Chúa Giêsu nói với các ông: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá Nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở". Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng Người là Ðức Kitô.

Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết, và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: "Lạy Thầy, xin Chúa giúp Thầy khỏi điều đó. Thầy chẳng phải như vậy đâu". Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: "Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy: con làm cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người".

SUY NIỆM

   Nhà điêu khắc Dannecker người Đức, đã để nhiều công khó trong công tác tạc một bức tượng của Chúa Giêsu bằng cẩm thạch. Trong hai năm đầu, bức tượng đã xong, nhà điêu khắc mời một em bé vào phòng vẽ của mình và hỏi em bé rằng:

- Ai đó?

Em bé tức khắc trả lời:

- Một vĩ nhân.

Nhà điêu khắc buồn và nghĩ rằng công khó của mình trong hai năm như đã hỏng. Ông tiếp tục tạc lại trong sáu năm nữa và mời một em bé khác vào phòng vẽ và hỏi:

- Em biết bức tượng này là của ai không?

Sau khi nhìn bức tượng một lúc, yên lặng và nước mắt trào ra đôi mi, em khẽ nói:

- Hỡi những con trẻ đau khổ hãy đến cùng ta!

Nhà điêu khắc thỏa mãn, thành công về tác phẩm của mình. Nhà điêu khắc Dannecker sau đó đã tuyên bố:

- Tôi dã thấy Chúa Cứu Thế Giêsu và hình ảnh của Ngài đã thể hiện trong khi tôi tạc bức tượng Ngài bằng cẩm thạch này.

Sau đó không lâu, hoàng đế Napoléon Bonaparte yêu cầu nhà điêu khắc tạc một bức tượng nữ thần Vệ Nữ cho bảo tàng viện Louvre, Paris và hứa trả một món tiền rất lớn, nhưng Dannecker từ chối, nói rằng: một người đã thấy Đấng Kitô, và đã tạc vẻ mặt của Ngài không thể dùng nghệ thuật vào thần thánh đời này khiến cho nghệ thuật của mình hóa ra phàm tục.(Sưu tầm)

1/ Ta sẽ ghi khắc vào tâm khảm chúng, Ta là Thiên Chúa

   Thiên Chúa đã thiết lập Giao Ước với dân riêng của Ngài tại núi Sinai, Thiên Chúa hứa sẽ bảo vệ dân Israen, khi họ giữa giao ước của Ngài. Nhưng Israen đã hủy bỏ giao ước này như tiên tri Giêrêmiah tuyên sấm hôm nay: “Chính chúng đã huỷ bỏ giao ước của Ta, mặc dầu Ta là Chúa Tể của chúng.” Họ đã không trung thành với Chúa khi chạy theo các thần ngọai bang để thờ phượng chúng. Họ đã không tuân giữ các điều răn Chúa truyền bằng lối sống bất công và vô luân. Lẽ ra họ phải diệt vong nhưng Thiên Chúa giầu lòng thương xót, Ngài đã cho tiên tri Giêrêmia loan báo về một giao ước mới, giao ước đó không còn ghi khắc trên bia đá, nhưng được ghi khắc vào tâm khảm, vào trái tim, để con người nhận ra Thiên Chúa không phải vì sợ chết sợ phạt, mà là vì yêu vì mến.

   Lời triên tri này đã được ứng nghiệm nơi Simon Phêrô, khi được Chúa Giêsu hỏi: “Còn các con, các con bảo Thầy là ai?”. Simon Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Lời quả quyết của Chúa Giêsu: “không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời”. Đúng vậy, Thiên Chúa đã khắc ghi vào trái tim Phêrô, để rồi ngài đã trở nên một Tông đồ có thể thưa lên với Thầy của mình: “Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy”.

2/ Ta sẽ ghi khắc vào tâm khảm chúng, lề luật của Ta

   Chúa Giêsu đã đến trần gian, Người đã đưa lề luật về dúng ý nghĩa đó là luật tình yêu, luật bác ái, luật yêu thương, và để chứng minh cho điều đó, Người đã loan báo: “Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Nếu một lúc nào đó trái tim chúng ta bị lu mờ, bị rong rêu che lấp luật yêu thương của Chúa, thì chúng ta sẽ thấy việc Chúa Giêsu làm là điên dại, là vô bổ. Nhưng nếu trái tim chúng ta  đậm nét khắc của Chúa, thì chúng ta sẽ nhận ra đó là tình yêu, yêu cho đến chết.

   Nhờ sự khắc ghi vào trong trái tim lề luật của Chúa, hình ảnh của Chúa, sẽ giúp cho người kitô hữu trở nên những chứng nhân, sống quảng đại, dấn thân như Thầy Giêsu.

Tam Thái.

  

 


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên - Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên Năm C-LM ĐAN VINH – HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên Năm C- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên- Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng Dòng Đa Minh Thánh Tâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên- Thiên Thảo SJP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên- Nt. Maria Phương Trâm, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên-Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên-Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên Năm B- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên Năm B-LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ bảy Tuần XVIII Thường Niên- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên A: HÃY TỰ HỎI_ Lm. Tam Thái
     THỨ NĂM TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN: LỄ THÁNH LAURENSÔ PHÓ TẾ TỬ ĐẠO- Nt. M. Anh Thư OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên: ĐỪNG SỢ- Lm. Nguyễn Huy