Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 1

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần I Thường Niên

          LÒNG TIN CỦA NGƯỜI BẤT TOẠI

thu 6 tuan I TN.jpg

LỜI CHÚA: Mc 2, 1-12

Sau ít ngày, Chúa Giêsu lại trở về Capharnaum; nghe tin Người đang ở trong nhà, nhiều người tuôn đến đông đảo, đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng, và Người giảng dạy họ. Người ta mang đến cho Người một kẻ bất toại do bốn người khiêng. Vì dân chúng quá đông, không thể khiêng đến gần Người được, nên họ dỡ mái nhà trên chỗ Người ngồi một lỗ to, rồi thòng chiếc chõng với người bất toại xuống. Thấy lòng tin của họ, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: "Hỡi con, tội lỗi con được tha". Lúc ấy, có một ít luật sĩ ngồi đó, họ thầm nghĩ rằng: "Sao ông này lại nói thế? Ông nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội, nếu không phải là một mình Thiên Chúa". Chúa Giêsu biết tâm trí họ nghĩ như vậy, liền nói với họ: "Tại sao các ông nghĩ như thế? Nói với người bất toại này: "Tội lỗi con được tha" hay nói: "Hãy chỗi dậy vác chõng mà đi", đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ông biết Con Người có quyền tha tội dưới đất". - Người nói với kẻ bất toại: "Ta truyền cho con hãy chỗi dậy, vác chõng mà về nhà". Lập tức người ấy đứng dậy, vác chõng ra đi trước mặt mọi người, khiến ai nấy sửng sốt và ngợi khen Thiên Chúa rằng: "Chúng tôi chưa từng thấy như thế bao giờ".

SUY NIỆM:

1.Lòng tin của người bất toại:

Người bất toại được 4 người khiêng anh đến gặp Chúa Giêsu để xin Ngài chữa cho anh khỏi chứng bại liệt. Họ đã tìm cách đưa người bại liệt đến với Chúa Giêsu.

Họ tuyệt đối tin tưởng vào Chúa Giêsu. Lòng tin của họ có sức biến đổi mạnh mẽ. Nhưng đám đông chen chúc nhau, nên họ không có cách nào đưa người bại liệt đến gần Chúa được. Họ mới nghĩ ra một cách là đưa người bại liệt lên mái nhà, dỡ mái ra và thòng dây đưa anh ta xuổng ngay trước mặt Chúa.

Chúa Giêsu cũng không chịu thua niềm tin yêu của họ, nên không những Ngài chữa anh khỏi bệnh: "Ta truyền cho con hãy chỗi dậy, vác chõng mà về nhà", mà còn chữa sạch tâm hồn tội lỗi của anh nữa: "Này con, con đã được tha tội rồi".

2.Chúa Giêsu là Đấng cứu độ và thương xót

Chúa Giêsu là Đấng cứu độ con người. Ngài đã làm nhiều phép lạ cứu chữa các người đau ốm, bệnh tật. Ngài làm phép lạ cho người liệt được khỏi hẳn, để giúp anh đi lại được như những người khác. Người bại liệt sung sướng và hạnh phúc biết bao! Phép lạ của Chúa làm cho những người chứng kiến phải kinh ngạc!

Chúa là Đấng thương xót, tha thứ tội lỗi của con người. Theo quan niệm của người Do Thái, bệnh tật là do chính người đó phạm tội, nên bị Chúa trừng phạt. Khi Chúa tha tội cho người bất toại, là Chúa muốn anh thoát khỏi quan niệm cũ của người Do Thái. Hơn nữa, khi Chúa nói: “Này con, con đã được tha tội rồi!”, Chúa minh chứng Ngài là Thiên Chúa thương xót, sẵn sàng tha thứ tội lỗi con người. Ngài có quyền tha tội: "Con Người có quyền tha tội dưới đất".

3.Tin vào Thiên Chúa xót thương

Chúa Giêsu cứu chữa người bại liệt khỏi, biểu lộ quyền năng và lòng thương xót của Ngài. Đồng thời, cũng nhờ lòng tin mạnh mẽ của người bại liệt. Chúng ta cần củng cố lòng tin vào Thiên Chúa, và tín thác vào Thiên Chúa quyền năng và thương xót.

Ai cũng là tội nhân của Chúa, nên sám hối ăn năn và xưng thú tội lỗi nơi tòa giải tội để được Chúa thứ tha và biến đổi cuộc sống.

Lạy Chúa Giêsu, chỉ có Ngài mới chữa lành tội lỗi cho chúng con. Xin Chúa thêm sức mạnh đức tin cho chúng con, và chúng con hoàn toàn tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ bảy Tuần I Thường Niên - Lm.J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần I Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần I Thường Niên - Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần I Thường Niên - Lm Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Thường Niên- Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần I Thường Niên - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I Quanh Năm_ Thầy Đaminh Trần văn Tân, SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần I Thường Niên_ Nt. Anna Kiều Thị Kim Luyến, SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần I Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I Thường Niên_Thầy Bertrand Nguyễn Thanh Hoài, CSF

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần I Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I Thường Niên_Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I Thường Niên A_Lm Mi-ca-e Vũ An Lộc.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần I Thường Niên A: Tội Con Đã Được Tha
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I Năm A_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần I Thường Niên_Nt. Maria Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bẩy Tuần I Thường Niên: CHÚA GIÊSU KÊU GỌI NGƯỜI TỘI LỖI_ Nt. Maria Phạm Thị Hoa
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu tuần I Thường Niên Năm C: "ƠN THA THỨ"_Nữ Tỳ Thánh Thể
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần I Thường Niên C: "Nếu Ngài muốn"_Lm. Giuse Trần Quốc Thắng
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I Thường Niên: "MỘT NGÀY CỦA CHÚA"_Nt. Maria Anh Thư, OP