Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Chay

THỨ SÁU TUẦN III PHỤC SINH

THỊT TÔI THẬT LÀ CỦA ĂN

T6 T3 PS.jpg

Tin Mừng   Ga 6,51.60-69

51 Tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đã nói : “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” 60 Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói : “Lời này chướng tai quá ! Ai mà nghe nổi ?” 61 Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông : “Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư ? 62 Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao ? 63 Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.

64 “Nhưng trong anh em có những kẻ không tin.” Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. 65 Người nói tiếp : “Vì thế, Thầy đã bảo anh em : không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho.” 66 Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.

67 Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai : “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao ?” 68 Ông Si-môn Phê-rô liền đáp : “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. 69 Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.”

Suy niệm   

Con người muốn sống và tồn tại trên mặt đất này, thì cần có của ăn vật chất để nuôi sống thân xác. Cũng vậy, sự sống linh hồn nơi mỗi người chúng ta cũng cần được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Mình Máu Thánh Đức Giêsu.

Đức Giêsu là Ngôi Lời Thiên Chúa, được Chúa Cha sai xuống trần gian để cứu độ muôn người. Ngài đã hy sinh chính bản thân mình trên thập giá để cứu chuộc chúng ta. Ngài đã hiến thân làm của ăn của uống nuôi sống chúng ta trên hành trình về Quê Trời, vì Ngài chính là Sự Sống đích thực cho con người qua mọi thời đại.

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã tự giới thiệu: “Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống” (c.55). Chính Ngài đã hiến thân trong mầu nhiệm Thánh Thể, để nuôi dưỡng con người bằng Mình Máu Thánh của Ngài. Tuy nhiên, trong diễn từ về Bánh Hằng Sống, người Do thái không hiểu được lời Ngài nói nên họ không thể chấp nhận được sứ điệp của Ngài. Thậm chí sau này có một số môn đệ rút lui không theo Ngài nữa, vì thấy lời Ngài chướng tai (x.c.60).

Đức Giêsu muốn tỏ cho con người thấy được sự sống thần linh được xuất phát và nuôi dưỡng từ nơi Ngài: “Nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình” (c.53). Như thân xác cần được nuôi dưỡng bằng bánh vật chất, thì linh hồn cũng cần được nuôi dưỡng bằng thịt máu Đức Giêsu để được sự sống đời đời. Đức Giêsu muốn nói về sự sống đời đời, còn người Do thái chỉ nghĩ đến đời sống hiện tại.

Ngài còn hứa ban những ân lộc cao quý cho những ai ăn thịt và uống máu Ngài: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết” (c. 54); “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (c.56).

Thật vậy, những ai ăn thịt và uống máu Đức Giêsu, thì ngay ở đời này sẽ được kết hợp mật thiết với Ngài trong sự sống thần linh, được chung hưởng sự sống đời đời, và ngày sau hết được sống lại. Đó là những phúc lộc lớn lao Đức Giêsu ban tặng cho chúng ta mỗi khi đón rước Mình Máu Ngài với tất cả lòng tin kính mến yêu chân thành.

Mỗi khi đến tham dự thánh lễ, chúng ta được Đức Giêsu ngự vào lòng qua tấm bánh Thánh Thể. Ngài ngự nơi tâm hồn ta để nuôi dưỡng và tăng thêm sức sống thần linh cho ta. Nhưng tự thâm tâm, chúng ta thử hỏi lòng mình xem: tôi có đủ xác tín vào sự hiện diện sống động của Chúa nơi Thánh Thể không? Tôi có cảm nghiệm được Ngài chính là sự sống đích thực và viên mãn của cuộc đời tôi  không?

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!

Con tạ ơn Chúa đã yêu thương chúng con cách vô cùng huyền nhiệm,

nhưng cũng đủ để cho con cảm nghiệm được tình yêu vô biên của Chúa.

Tạ ơn Chúa đã yêu thương hiến mình cho nhân loại trong bí tích Thánh Thể.

Tạ ơn Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn bất xứng của con,

để ngày ngày đến ngự vào tâm hồn con,

nhờ đó, con được tràn đầy niềm vui và hạnh phúc,

đồng thời được tăng thêm sức mạnh

để vượt thắng muôn ngàn gian nan thử thách trong cuộc đời.

Lạy Chúa,

xin củng cố đức tin cho con,

để ngày ngày con cảm nếm được vẻ dịu ngọt thần thiêng của Bánh Thánh Thể.

Xin cho con biết vững tin và say yêu Thánh Thể Chúa,

là nguồn sự sống, tình yêu và hạnh phúc viên mãn của đời con.

Xin cho muôn người được nhận biết tình yêu của Chúa,

rất nhiệm mầu và cũng thật sống động qua tấm bánh Thánh Thể.

Nhờ đó,

nhiều người được đón nhận muôn phúc lành của Chúa từ mầu nhiệm Thánh Thể, để đời sống đức tin của họ được lớn lên

và vững mạnh trong sự sống thần linh của Thánh Thể Chúa.

Lạy Chúa,

xin cho con và mọi người biết thật sự cần đến Thánh Thể Chúa,

biết siêng năng đến tôn thờ và đón rước Thánh Thể mỗi khi tham dự thánh lễ. Nhờ đó, chúng con được sống và sống dồi dào

nhờ sự sống thần linh của Thánh Thể dưỡng nuôi. Amen.

 

Thiên Thảo SJP


Các bài viết mới hơn


Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh _Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Thánh Năm C_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần Thánh_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P