Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 26

                                 Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên

CÔNG TÂM

t6t26.jpg

LỜI CHÚA: Lc 10, 13-16

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho ngươi, hỡi Corozain, khốn cho ngươi, hỡi Bethsaiđa: vì nếu tại Tyrô và Siđon đã xảy ra những phép lạ thực hiện nơi các ngươi, thì từ lâu, những nơi đó đã mặc áo vải thô và ngồi trên tro bụi mà sám hối. Cho nên trong ngày thẩm phán, Tyrô và Siđon sẽ được nhiêu dung hơn các ngươi.

"Còn ngươi nữa, hỡi Capharnaum, phải chăng ngươi sẽ được nâng cao đến tận trời? Ngươi sẽ phải hạ thấp xuống tới địa ngục.

"Ai nghe các con, tức là nghe Thầy, và ai khinh dể các con, là khinh dể Thầy. Mà ai khinh dể Thầy là khinh dể Ðấng đã sai Thầy".

SUY NIỆM

1/ Công Tâm đón nhận Tin mừng Chúa

   Thành phố Cho-ra-din, và thành phố Bết-xai-đa, là hai thành phố nhỏ của người Do Thái, vào thời Chúa Giêsu hai nơi này rất phồn thịnh, vì là nơi buôn bán và trao đổi, nên họ đón nhận rất nhiều những thông tin về các phép lạ Chúa Giêsu đã làm tại Ca-pha-na-um. Cách này hay cách khác họ cũng đón nhận được sứ điệp Tin mừng của Chúa Giêsu. Thế nhưng họ vẫn làm ngơ trước những đòi hỏi của Tin mừng, không quan tâm đến phần rỗi của linh hồn, vẫn gác lại những việc phải sám hối. Họ tiếp tục sống trụy lạc, sống hưởng thụ, sống vô niềm tin. Tội của họ là tội người phú hộ giầu có (Lc 16, 19-31). Tội của họ là tội vô cảm như (Mt 25, 31-46) có bao giờ con thấy Chúa . . .

    Còn thành phố Ca-pha-an-um là thành được Chúa Giêsu chọn làm trung tâm cho công cuộc rao giảng của Người. Đó là thành mà Tin Mừng nói tới nhiều nhất (16 lần). Người đã làm nhiều phép lạ tại đây (Lc 4,32). Chắc chắn, Người muốn cho dân thành này được vào “Nước Thiên Chúa”. Nhưng thật là phũ phàng, họ lại quay lưng với ân huệ của Người.

  Tyre và Si-đôn là hai thành phố của dân ngoại, Chúa Giêsu không rao giảng ở đây, theo Matthêu và Marcô duy nhất có một lần Chúa đi ngang qua. Thế nhưng họ lại tin vào Chúa. Một lần Chúa chữa con gái người đàn bà Dân Ngọai Cana, sau khi đã khen ngợi đức tin của bà (Mt 15:28, Mc 7:30).

 

   Qua đây chúng ta hiểu vì sao Chúa Giêsu thốt lên lời: “Khốn cho ngươi, hỡi Cho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tyre và Si-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi”.

    Công tâm mà nói, người kitô hữu được hưởng nhiều những đặc ân của Thiên Chúa, nhưng lại là người dễ vi phạm lề luật Chúa.   

2/ Công Tâm nhận ra hồng ân của Chúa.

   Khi nhìn lại quá khứ, Baruch nhận ra tình thương của Thiên Chúa dành cho con cái Israel quá cao vời, thế nhưng dân Israen không biết sử dụng. Thiên Chúa tiếp tục thương yêu, dạy bảo, và tìm mọi cách để làm cho con cái Israel ăn năn trở về, nhưng họ vẫn cứng lòng và ngoan cố trong tội. Họ đã giết hại các tiên tri được Chúa gởi đến, thờ các thần ngoại. Giờ đây sống trong cảnh lưu đày, tiên tri Baruc nhắc nhở họ, chớ oán trách Thiên Chúa, nhưng hãy nhìn lại cách sống của mình. Việt nam chúng ta có câu: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân: Có nghĩa là khi phán xét việc gì đó, thì trước hết phải nhìn nhận lại bản thân mình trước, xem mình thế nào, rồi sau đó hãy nói đến người khác.

   Công tâm nhận ra những gì mình chưa đúng, chưa tốt trước những ân huệ của Chúa, là bước đầu tiên của hành trình quay trở về giao hòa với Thiên Chúa, và cũng là cửa ngõ để bước vào hồng ân của Người.

 Lm. JB


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên- Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm B- LM ĐAN VINH – HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên-Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên- Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên -Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên- NT Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên -Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên- LỄ CÁC THIÊN THẦN HỘ THỦ -Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu - Trinh Nữ - Lễ Kính- Lm Nguyễn Cao Siêu SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVI Thường Niên Năm B-LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVI Thường Niên Năm B- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí