Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IX Thường Niên C: "Nhiệt thành với Lời Chúa"_ Lm Mi-ca-e Vũ An Lộc
ngọn lửa.jpgLạy Thánh Tâm Chúa Giê-su là suối nguồn và đỉnh cao yêu thương, chính Chúa đã đau khổ, chịu chết và  sống lại vì yêu thương chúng con. Xin cho chúng con có trái tim của Chúa để miệt mài học hỏi về đạo lý, nhân đức của Ngài.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IX Thường Niên C: LÒNG NHÂN TỪ CỦA THIÊN CHÚA_ Nt. Maria Anh Thư, OP
NUSCA41ZVYYCAAV49Y6CA57IP0CCAYBSW1ICAHJ0IE8CA8VVQANCA0V0OSSCA5BJT7YCA2VYQ7XCA704HTUCAC60ZUPCAQ4PUO7CA8YBQGWCAI36A28CARIGUA0CAQH7GONCAAK089KCA5UERURCA0NWF2I0.jpgTrong xã hội, mối quan hệ giữa ông chủ và các đầy tớ thường có sự cách biệt đáng kể. Các ông chủ doanh nghiệp hay ức hiếp đối xử tệ với những người làm công. Cụ thể trong xã hội phong kiến, những tá điền, nô lệ phải làm việc cực nhọc như thân trâu ngựa để sinh tồn...
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật IX Thường Niên C_ Lễ Mình Máu Chúa: BỮA TIỆC THÁNH YÊU THƯƠNG. Lm Đan Vinh
corpus09.jpgMột phép lạ khác xảy ra với thánh Antôn Pađua. Có một người Do thái, tên là Bônvilô, không tin và thường nhạo báng Phép Thánh Thể. Thánh Antôn nói thế nào ông ta vẫn cứ thế. Một hôm, ngài nói với ông ta như là một cuộc thách thức: “Nếu con lừa ông cưỡi mà quì xuống và thờ lạy Chúa ẩn mình trong hình bánh thì ông có tin không?”...
ĐTC kêu gọi quy chiếu các giá trị nhân bản và kitô trong sinh hoạt y khoa
hinh cha.jpgVATICĂNG: ĐTC kêu gọi các bác sĩ, nhân viên y tế, và các nhà nghiên cứu y khoa quy chiếu các giá trị nhân bản và kitô trong các sinh hoạt của mình.
Lời cầu nguyện giúp duy trì đức tin và sống kinh nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa
1.jpgLời cầu nguyện gíúp duy tri đức tin và cho chúng ta sống kinh nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa. Vì thế Chúa Giêsu dậy chúng ta phải cầu nguyện luôn luôn không mỏi mệt.... 
CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU CHÚA: LƯƠNG THỰC CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp. Xuân Lộc
minhmautchua.jpgTừ sau vụ cá chết hàng loạt ở Miền Trung vừa qua, người dân Việt Nam dường như quan tâm nhiều hơn đến môi trường, đặc biệt là thực phẩm. Người ta thấy rằng, chính người Việt đang đầu độc người Việt bằng thực phẩm bẩn, không an toàn.... 
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ (C)
kinh thanh.jpgBí tích Thánh Thể là bí tích tình yêu / du chỉ hiệp nhất / mối dây bác ái / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần Dân Chúa khi tham dự bàn tiệc Thánh Thể / được đức tin duy nhất chiếu soi và được liên kết trong cùng một đức ái vững bền...
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT IX HƯỜNG NIÊN (C)
kinh thanh.jpgHội Thánh luôn kêu gọi con cái mình vững tin vào tình thương hải hà và sự quan phòng kỳ diệu của Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh biết chạy đến Chúa khi gặp thử thách gian truân....