Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên- Lm. J.B Nguyễn Trường Sơn
T2T25.jpgVới Chúa Giêsu, phẩm chất thánh không có điểm dừng, và cũng như không có giới hạn, nhưng đó là một nỗ lực không ngừng hoàn thiện, Vì thế Chúa Giêsu nói tiếp: “Vì ai có sẽ được cho thêm, còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có cũng sẽ bị lấy đi”.
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm C- LM ĐAN VINH - HHTM
cn25 c.jpgLẠY CHÚA GIÊ-SU. Lời Chúa hôm nay lưu ý chúng con về cách sử dụng tiền bạc của cải trần gian: Chúa muốn chúng con phải phụng sự một mình Thiên Chúa, phải khôn khéo để biến tiền bạc đời này trở thành đồng tiền có giá trị cứu độ ở đời sau.
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C
ngon nen 3.jpgLạy Chúa, giữa cuộc đời đầy cám dỗ và cạm bẫy, xin giúp chúng con luôn xác tín rằng chỉ mình Chúa là hạnh phúc đích thực của chúng con. Xin dạy chúng con biết dùng của cải đời này phù hợp với thánh ý Chúa, để làm giàu kho báu đời đời.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI NĂM 2019

phung vu chu thanh 115.pngÝ CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG:

Cầu cho hơi thở của Chúa Thánh Thần tạo nên một mùa xuân truyền giáo mới trong Giáo Hội.

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên-Lm, JB. Duy Khang
T7T24.jpgHôm nay Giáo hội cử hành lễ Thánh Matthêu, tông đồ, tác giả sách Tin mừng. Chúng ta suy niệm về con người của thánh nhân và sứ vụ tông đồ của ngài để học gương của người tông đồ của Chúa.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên-Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
T6T24.jpgKhi đi theo Đức Ki-tô, các bà không bỏ hết mọi sự như các tông đồ, nhưng đem theo của cải để giúp Đức Giê-su và các môn đệ. Ở đây, chúng ta có thể nghiệm ra được cách Đức Giê-su tôn trọng hành trình của mỗi người, hay mỗi giới. Hành trình mà ngày nay chúng ta gọi là “ơn gọi”. Theo Đức Kitô, trở nên môn đệ của Ngài, nhưng mỗi người mỗi cách, mỗi ơn gọi mỗi khác.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên_Thiên Thảo SJP
Thứ 5 Tuần XXIV TN.jpgLạy Chúa Giêsu là Vị Lương Y tâm hồn. Con vững tin nơi Ngài có đủ quyền năng chữa lành. Xin Ngài thương xót con và thanh tẩy tâm hồn con. Xin ban thêm lòng tin, để con không nản lòng trước những yếu đuối, không lùi bước trước những khó khăn thử thách, nhưng luôn can đảm tiến lên với sức mạnh của ơn thánh. Xin thương nâng đỡ những tâm hồn đang yếu đuối lầm lỡ biết quay về với lòng thương xót tha thứ của Ngài.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên_Bertrand Nguyễn Thanh Hoài
Thứ 4 Tuần XXIV TN.jpgLạy Chúa, xin mở tai để chúng con biết lắng nghe Tin mừng của Thiên Chúa. Xin mở lòng để chúng con sẵn sàng thực thi giáo huấn của Tin mừng Người. Xin ban lòng khiêm tốn để ngõ hầu chúng con sẵn sàng mang giá trị Tin mừng đến những người chung quanh qua việc chia sẻ vật chất và tinh thần với anh chị em chúng con.