Video: Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 16 - 21/02/2017: Câu Chuyện Dân Thành Athènes
uy Niệm Tin Mừng Thứ Tư Tuần VII Thường Niên_Nt. Maria Chinh Anh.
thu 4 tuan VII.jpgHôm nay là ngày Giáo hội cử hành lễ mừng kính lập Tông tòa Thánh Phê-rô. Đó là tòa tối cao của Giáo hội để biện bác, dạy dỗ giáo huấn con cái mình nhân danh Đức Giê-su Ki-tô vị mục tử tối cao của Giáo hội mà Đức Giáo hoàng kế nhiệm thánh Phê-rô là người đại diện.
Đức Thánh Cha: cầu nguyện như phương thế tha thứ cho kẻ thù
Video: Giáo Hội Năm Châu 14-20/02/2017: Các nỗ lực để phục hồi Aleppo
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VII Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
thu 3 tuan VII.jpgĐúng thế, Chúa Giêsu hướng về ý Cha, về con người, về sứ mạng cứu chuộc mà Ngài đã lãnh nhận từ Cha. Ngài thực hiện ý hướng ấy bằng con đường khiêm hạ, khiêm hạ đến nỗi Ngài không chỉ hóa thân trong một trẻ nhỏ, mà trong hình hài một tử tội. Đang khi đó, các môn đệ lại hướng về chính họ.
Kinh Truyền tin với Đức Thánh Cha: 19 tháng 2 năm 2017
1903649_Articolo.jpgVATICAN. ĐTC mời gọi các tín hữu hãy sống tinh thần tha thứ, cho cả các địch thù và ngài kêu gọi hòa bình cho nhân dân tại Cộng hòa dân chủ Congo, Pakistan và nhiều nơi khác trên thế giới.
Đức Thánh Cha bênh vực quyền lợi của các thổ dân bản xứ
1904275_Articolo.jpgVATICAN. ĐTC kêu gọi dung hòa quyền phát triển, xã hội và văn hóa với việc bảo vệ các đặc tính của các thổ dân bản xứ và lãnh thổ của họ.
SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 7 TN A: YÊU KẺ THÙ VÀ LÀM ƠN CHO KẺ GHÉT MÌNH_ LM ĐAN VINH
imagesCA5T2V5U.jpg...Thái độ thông thường của người đời chúng ta là yêu ai yêu mình, và ghét những kẻ ghét hại mình và chống lại Thiên Chúa như Sách Thánh đã ghi lại lời cầu nguyện của dân Do thái: "Lạy Chúa, ước chi ...